Dokumenty

Umowa Hanowerska

UMOWA PRZEWLASZCZENIOWA BHK z Andrzejem Gąsiorowskim i Bogusławem Bagsikiem

  • W dniu 4 sierpnia 1991 r. zawarto w Hanowerze umowę (zwaną „Umową Hanowerską„) pomiędzy Andrzejem Gąsiorowskim i Bogusławem Bagsikiem – właścicielami firmy Art-B, a Bankiem Handlowo Kredytowym (BHK) – reprezentowanym przez Ryszarda Janiszewskiego. Andrzeja Haydera, i Ryszarda Zmigrodzkiego.
  • Umowa (sporządzona na jednej kartce papieru) miała charakter umowy zastawnej, w wyniku której całość akcji firmy Art-B oraz cały jej majątek został przewłaszczony do BHK.
  • Celem takiego przewłaszczenia było zabezpieczenie wszelkich należności Art-B względem BHK wynikłych z kredytu debetowego w wysokości 100 mil USD (dzisiejsza wartość po denominacji) powstałego w wyniku działalności Art-B.
  • Jak uzgodniono pomiędzy stronami tego porozumienia, BHK miała rozpocząć i nadzorować proces likwidacji firmy Art-B celem odzyskania należnej kwoty 100 mil USD.
  • Z chwilą odzyskania całości kwoty, własność udziałów ART-B powinna przejść na Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Bagsika bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
  • Jak wynika z Bilansu Likwidacji Art-B z 2020 roku, ogółem spłacono 704 mil PLN, czyli 279 mil USD (na dzień 31.12.2016).
  • W listopadzie 2014 pełnomocnik Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Bagsika rozpoczął działania prawne celem odzyskania należnego majątku na bazie podpisanej Umowy Hanowerskiej.

Umowa Hanowerska

Kategorie: Dokumenty

Tagi: ,