TV

Film: Art-B. Made in Poland (odcinek 6)


TRANSKRYPT

00:08 Andrzej Gasiorowski

Tel Aviv. 29 września 1993 roku.

Szanowny Panie Prezydencie

00:15 Bogusław Bagsik

Po raz pierwszy postanowiliśmy zwrócić się osobiście do Pana, Panie Prezydencie, z nadzieją, że taka właśnie forma pozwoli uniknąć zniekształcenia naszych intencji.

Znaleźliśmy się w sytuacji, w której jedynie Pana pomoc, Panie Prezydencie, może przerwać krąg niekompetentnych działań umożliwiających rozwiązanie sprawy Art-B.

00:38 Andrzej Gasiorowski

Rozpoczęliśmy rozmowy z Narodowym Bankiem Polskim zmierzające do określenia sposobu w jaki strata polskiego systemu finansowego została by wyrównana.

00:46 Bogusław Bagsik

Wyraźnie stwierdziliśmy, że stratę tę w części,  jakiej nie znajduje ona pokrycia w majątku znajdującym się w Polsce zwrócimy z naszego majątku osobistego.

00:58 Andrzej Gasiorowski

Przedstawiliśmy też formę kontroli wpływów z najistotniejszego elementu majątkowego, czyli akcji firmy PAZ. 

01:06 Bogusław Bagsik

Gotowi byliśmy, i jesteśmy zobowiązać się, by wszelkie wpływy z tego niebagatelnego źródła trafiały do Polski tak długo, jak długo szkoda nie zostanie naprawiona.

01:17 Andrzej Gasiorowski

Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Chcielibyśmy mieć szansę powrotu do kraju, z którym wciąż łączą nas gorace więzy emocjonalne.

01:28 Bogusław Bagsik

Mamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie potraktowana jako deklaracja naszej woli, by to, co należne polskiemu systemowi finansowemu wróciło do Polski.

01:39 Andrzej Gasiorowski

Pozostajemy z szacunkiem.

Andrzej Gąsiorowski

01:42   Bogusław Bagsik

Bogusław Bagsik

napisy

Discovery Networks Europe prezentuje.

zdjęcia: Michał Gruszczyński, Remigiusz Wojaczek

dżwięk: Michał Leśniewski

montaż: Agata Schultz, Marek Klimaszewski

produkcja: Bongo Media Production. Mikołaj Wit, Dariusz Goczał.

reżyseria: Aneta Kopacz

4 czerwca 89 roku skaczyl sie w Polsce komunizm 

My narod …we the people 

Art-B. Made in Poland.

02:56 Lech Wałęsa, Prezydent RP 1990-95

Nie dostałem tego listu. Bo ja bym się na zgodził na ich propozycję. Bo to była mądra propozycja. To byli mądrzy ludzie. Ja nie znoszę strat bezsensownych. Ja bym na to pozwolił, tylko ktoś mi zatrzymał. To do mnie nie doszło, ja o tym nie wiedziałem. No i stąd dzisiaj tak to widzę. Ale czy byłem w stanie upilnować, gdy miałem taką kancelarię, a nie inną. Kiedy to się dopiero rodziło.  Kiedy nowi ludzie przyszli rzeczy nie znający, a niektórzy złośliwi. To wszystko powodowało nieciekawe zachowania.

03:35 lektor

Na początku 1991 roku Bogusław Bagsik za kwotę 80 milionów dolarów zakupuje 50% firmy ELTIN, w skład której wchodzi m.i. PAZ, największy izraelski koncern paliwowy.Drugim udziałowcem jest rodzina Liebermanów. Po wybuchu “afery Art-B” Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Bagsik deklarują możliwość spłaty zadłużenia w wysokości 4.2 biliona starych złotych, powstałego na rachunku banku BHK w Katowicach. W tym celu proponują Narodowemu Bankowi Polskiemu oddanie w depozyt akcji firmy PAZ. 

04:10 napisy

Protokół przyjęcia skargi wniesionej w dniu 26 sierpnia 1993 roku przez Bogusława Bagsika i Andrzeja Gąsiorowskiego.Skarżący deklarują następujące możliwości pokrycia straty Narodowego banku Polskiego:

a.) z wpływów ze sprzedaż i dysponowania majątkiem Art-B 

b.) z wpływów z majątku firmy ELTIN N.V. kontrolującej jako holding między innymi firmę PAZ Oil Company Ltd., a będącej w posiadaniu Bogusława Bagsika / Pitchfork N.V.

Skarżący: Bogusław Bagsik, Andrzej Gąsiorowski

04:44 Andrzej

Narodowy Bank Polski, który rzekomo według opinii wszystkich był pokrzywdzony, mówi: 

  • Nie, nie my dziękujemy za te aktywa. 
  • Sprzedajcie je po zaniżonej cenie, bo się właściciele obrażą. 

Na jakiej podstawie taka decyzje podjęto? Z pobudek patriotycznych, ekonomicznych, logicznych czy jakich? Czy może przyjaźń Polsko-Izraelską budowano w ten sposób?

05:05 Narrator czyta teks

Korporacja finansowa państwa Liebermanów z Australii złożyli oni już oni wczesnej ofertę zakupu papierów wartościowych reprezentujących obecnie kapitał dysponowany przez pana Bagsika i zawarta została z nimi umowa warunkowa przedwstępna. Postępowanie w sprawie unieważnienia tej umowy, pomijając już komplikacje natury prawnej, nie usposobiły by życzliwie państwa Liebermanów do rozwiązań proponowanych w skardze. 

05:29 Andrzej

Nasze życie dzisiaj i te ostatnie 20 lat właśnie zależy od takich decyzji. Ze ktoś podjął irracjonalną decyzję: – Nie, my nie chcemy aktywów za 2 mld dolarów. 

05:38 Bagsik

Dywidendy roczne z PAZu kilkukrotnie przewyższały wartość wymuszonej sprzedaży udziałów. 

05:48 Andrzej

Dzisiaj firma PAZ jest warta 2 mld dolarów i ciągle rośnie, bo takie firmy zawsze rosną. To jest taki ORLEN w Izraelu. 

05:57 Bagsik

W skład tego pakietu PAZ jeszcze należała firma SACHAR, bodajże 17 czy 18 największych wieżowców biurowców w Tel-Awiwie, plus 2 tysiące hektarów ziemi w Izraelu. 

06:09 Lech Wałęsa

Jednak oni tak nie do końca, nie do końca byli nie w porządku. Dlatego że Polskie prawo wtedy dawało się obchodzić. Ono było niedobre, I oni wykorzystywali luki. Więc właściwie ich sadzić też było trudno. No bo prawo na to pozwoliło. To było nie fair moralnie, to nie było sumiennie, to się zgadza. Tu w tych kategoriach to oni nie byli w porządku. 

Ale w kategoriach formalnych to byli w porządku. 

06:34 Marek Łopuszański

To jest nowość. Takie przestępstwo nigdy wcześniej się nie pojawiło. Więc mnie nie dziwi, że był problem jak to ugryźć. Z której strony sformułować prawidłowo zarzut. 

06:45 TV panel 

Panie prokuratorze, ustalmy wiec jakie zarzuty postawiła prokuratura Bagsikowi i Gąsiorowskiemu. 

06:62 Karol Napierski

Podstawowym zarzutek jaki prokuratora wysunęła wobec obu podejrzanych jest taki, mówiąc w tak jak najbardziej lapidarnym skrócie: że operując czekami rozrachunkowymi spowodowali, że możliwe stało się wytransferowanie znacznych kwot pieniężnych, które równe są debetowi, jaki ich działalność spowodowała na koncie banku w Katowicach. 

07:17 Prowadzący Tv panel

Jaka to jest kwota? 

07:18 Karol Napierski

4 bln 242 miliardy złotych 

07:20 Bagsik

To jest 420 milionów nowych złotych. Do tego jeszcze odsetki i tak dalej. Powinienem zwrócić gdzieś w granicy miliarda złotych.

07:30 Marek Łopuszański 

Zarzut był sformowany tak, że Prezes i Wiceprezes działali wspólnie w porozumieniu. Tym podstawowym zarzutem to było właśnie funkcjonowanie Oscylatora i doprowadzenie do takiego wielkiego debetu na rachunku banku, który ostatecznie spowodował szkodę w majątku Narodowego Banku Polskiego. 

07:48 Narrator czyta tekst 

Powyższe ustalenia pozwalają na przyjęcie, iż w przedmiotowej sprawie pokrzywdzonym nie jest Narodowy Bank Polski, ale Bank Handlowo Kredytowy w Katowicach. 

07:58 Andrzej

Wszyscy bankowcy i ludzie z finansów wiedzieli ze nie ma ubytku mienia. Nikt się nie zgłosił po pieniądze. Nic nikomu nie zginęło. 

08:08 TV narrator

16 sierpnia Polski Oddział Interpolu rozpoczyna poszukiwanie Bagsika prezesa spółki Art-B, celem ekstradycji. 

08:15 Andrzej

W moim przypadku musiałem czekać na swój list gończy 3 miesiące.

08:20 Wojciech Koncewicz

To był międzynarodowy list gończy. Jego sylwetka i ten list funkcjonował na stronach Interpolu. W każdym kraju świata mógł zostać zatrzymany. 

08:32 Marek Łopuszański; 

Z Izraela nie udało się takiej ekstradycji uzyskać, albowiem Izrael, jak każdy szanujący się kraj na świecie nie wydaje swoich obywateli innym krajom.Panowie Bagsik i Gasiorowski sa obywatelami nie tylko Polski, ale także i obywatelami Izraela. 

08:48 Katarzyna Nazarewicz

Poleciałam do Izraela pierwszy raz 2 może 3 tygodnie po tym jak oni się w tym Izraelu znaleźli. Widziałam ze byli w szoku i widziałam ze byli zdumieni, i widziałam ze oni nie ogarniają tego wszystkiego

09:05 Luke 

I don’t know if my father was really ready for that, because he was just the guy who happened to be a doctor, who happened to have some business opportunities, who always at the core of it wanted to help people. Wanted to help his family, wanted to help those in need, and then within 2-3 years small company became really big company. Poland was looking at that through the magnifying glass, Europe and entire world, so don’t think anybody would have been ready to go through, what he went through and therefore I definitely think that it would be emotional for anybody. 

09:35 Zdzislaw Gasiorowski

Wałbrzych 27 lipca 1993 rok. 

Kochany synu, drogie dziecko. 

Modle się codziennie do Boga by cię strzegł i nie pozwolił twoim wrogom triumfować. Pamiętaj, że jeżeli będziesz z Bogiem to on nie pozwoli by jego dziecko cierpiało głód i prześladowania. Zaufaj mu całkowicie i z cierpliwością oczekuj na czas wybawienia. On niebawem nastąpi. Za tobą modli się cały zbór w Wałbrzychu. Nie jesteś sam. Pozdrawiam cię słowem Bożym. Kochający cię ojciec. 

10:24 Andrzej

Zabrano mi tak zwane dobre imię poprzez bardzo intensywna kampanie medialna. Wiedziałem, ze w normalnych układach, w których działam biznesowych jestem tak zwaną “personą non grata”. W związku z tym musiałem zmienić wszystko. Musiałem się nauczyć żyć pod właśnie presja tej nowej sytuacji. I to była taka pustka, która trwała. 

10:45 Zdzislaw Gasiorowski

Kiedy otworzyło się telewizor to rozpoczynało się właśnie od informacji, że Bagsik i Gasiorowski już to i tam najgorsze rzeczy. To było mocnym przeżyciem. Później gazety. Moi przyjaciele pastorzy przysyłali mi z całej Polski gazety, w związku z tym nazbierało się ich bardzo dużo. Te informacje przekazywałem na bieżąco Andrzejowi, przesyłając fotokopie prawda przy pomocy faksu.Tak więc on miał wgląd do tych dokumentów, bo nie był w stanie przy pomocy radia czy telewizji tam w Izraelu otrzymać wszystkie informacje 

11:30 Katarzyna Nazarewicz

Każdy z nich dwóch zareagował inaczej. Chłopak snuł się po swoim domu, cóż z tego ze wypasionym, ale jednak tysiące kilometrów stąd. Tęsknił, łaził w gaciach typu Hawaje, głównie spał, i był w głębokiej depresji, i rozwalało mu się małżeństwo: to był Bogus. 

A drugi był z kolei w stanie nieustannego pobudzenia, bo się chciał bronić, bo chciał z tego wszystkiego zrozumieć.Bo nie mógł pojąć, że został stad wyrzucony i że nie ma już powrotu. Rodzina była w Ameryce.

12:12 Bozena

Andrzej powiedział: – Ok to ty jedź do Stanów. Wykańczaj dom, nadzoruj biuro, kup samochody które są potrzebne, dzieci do szkoły. A ja za dwa tygodnie będę.

A więc sobie myślę: – 2 tygodnie, to i tak będę się musiała sprężać, żeby to wszystko zrobić. 

No, 2 tygodnie minęło bardzo szybko. Miesiąc minął, drugi miesiąc minął. Więc mówię, że coś tam jest nie tak. Przez telefon nie można było o wszystkim mówić. Po 2 latach zdecydowałam ze zabiorę dzieci i jedziemy do Izraela. Oczywiście Andrzej niezbyt się chciał na to godzić, więc ja podjęłam decyzje sama. 

Powiedziałam: – słuchaj, zostawiam wszystko tutaj. Zostawiam dom, zamykam firmę.Sprzedaje dom, sprzedaję samochody.Jadę do Izraela po to, żeby ratować rodzinę. Żeby dzieci miały ojca, bo to zaczyna się to rozchodzić. 

Widziałam i czułam ze wszystkie moje sposoby przekonania go, żeby zostawił to, żeby nabrał dystansu, żeby poczekał albo przeczekał te burze i nawałnice nie zdawały egzaminu.

13:21 Maggie

I asked my dad many times before starting from the young age, can you explain to me what exactly happened.Because when it happened I was very young.I remembered being at school, when things just started going really bad I was 9 years old in 3rd grade. Things were in the newspapers. It was just really very wired for me. I just didn’t like being at home, because I felt like that it was like oppression. I felt like it was sadness.And I didn’t understand, so I always go to the friend’s house, for lunch for after school, to do homework.I just tried to be as busy as possible. 

13:57 Andrzej

Gdyby było się samemu to jest łatwiej. Człowiek by się gdzieś rozpuścił, zmienił nazwisko, twarz. Wyjechał by tak czy nie inaczej.Natomiast jest się odpowiedzialnym za najbliższych. I to w tym momencie to jest takie najbardziej bolesne, że ok, ja się mogę zahibernować, wyłączyć umysł i wpaść w depresję. Ale one żyją obok mnie codziennie. I ja musze być częścią tej rodziny. I to była taka ucieczka – imigracja wewnętrzna.Że się jest, ale się nie jest.  

14:29 Bozena

Czuliśmy ze jest z nami.Ale czuliśmy taka dziwna szybę, za która on stoi. Widzimy go, widzimy jego mimikę. Ale nie możemy dotknąć jego wnętrza, a też nie czuliśmy tego partycypowania jego w naszym życiu. To było takie troszkę on i my. 

15:07 Maggie

I nie było go, po prostu nie było go. He wasn’t emotionally there for a while

15:15 Bozena

Takie życie w ten sposób, ze Andrzej był w swoim takim zamknięciu, i nasze życie w Izraelu trwało około powiedzmy 15 lat.

15:26 Luke

I would understand that he would be going through the difficult things, which effect aren’t from him, which is from things around. But my point is, that I still felt like he was available. Also because he was in Israel, he wasn’t going anywhere. So, because of that he was always there, he was always working from the house. 

15:44 Andrzej

Jest bardzo prosta możliwość wyboru: albo tkwić w tej agonii, albo wsiąść w samolot i polecieć do Polski, poddać się procedurom, czyli więzienie wydobywcze na Rakowieckiej. Zero możliwości obrony, zero możliwości myślenia. Czyli po prostu oddać się dobrowolnie w ręce oprawców, którzy nie maja dobrych intencji. Absolutnie nie maja intencji, żeby tam coś zaszło w kategorii wymiaru sprawiedliwości.

16:10 Bagsik

Ja w efekcie, po kilku latach zapłaciłem to wszystko rozwodem, rodzina się rozsypała. Postanowiłem posprzątać sytuacje w Polsce i wyjechałem z Izraela. Pol roku podróżowałem naprawdę po całym świecie. Zjeździłem Amerykę Południowa, Łacińską, Afrykę Zachodnia, Północna.Potem stwierdziłem, ze na tyle naładowałem sam siebie, że mogę stawić czoło sprawom Polskim. Doprowadziłem do sytuacji, która miała miejsce w Zurichu. 

15:54 Prezenter wiadomości

Przy tym punkcie kontroli paszportowej na lotnisku Kloten w Zurichu został zatrzymany Bogusław Bagsik.Nieoficjalnie wiemy ze został zatrzymany wczoraj przy rutynowej kontroli paszportowej.

Miał przy sobie okazałą teczkę, w której znajdowała się spora suma pieniędzy. 

17:04 Andrzej 

Nie wiem co ja zrobię. Po prostu jest mi na razie bardzo przykro. Jestem myślami i całym sobą z Bogusiem, gdziekolwiek on tam jest w kantonalnym więzieniu czy innym. I to jest dla mnie najważniejsze, a reszta spraw jest nie istotna. 

17:23 Prezenterka wiadomości 

Prawdopodobnie Bagsik wracał z Afryki z Sierra Leone. W Zurichu przesiadał się na samolot do Tel-Awiwu. W stolicy Sierra Leone FreeTown przez kilka dni przebywali najbogatsi ludzie świata w związku ze sprzedażą na aukcja za prawie 3 miliony dolarów 172 karatowego diamentu. Nieoficjalnie wiemy, ze Bagsik często opuszczał Izrael w związku z transferowaniem pieniędzy do Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Poludniowej. 

17:45 Bagsik

W trakcie pobytu w areszcie ekstradycyjnym, gdy byłem przewożony na jakieś tam konsultacji medycznej, dokonano napadu na mój konwój i wytłumaczono mi dość piękna polszczyzna jak mam się zachować po powrocie do kraju: ładnie, kulturalnie, wstrzemięźliwie, milcząco. Bo to warunkuje bezpieczeństwo moich dzieci. 

18:22 Prezenter

Podstawa do wydania Polsce Bogusława Bagsika będzie wniosek o ekstradycji, który musi zawierać między innymi uprawdopodobnienie zarzutów kryminalnych. Gdyż tylko w takich przypadkach może wystąpić wydanie zatrzymanego. 

18:36 Tłumaczenie Szwajcarskiego prezentera

Polska ma czas do końca miesiąca na złożenie dokumentów. 

Jeśli okażą się niekompletne będą musiały zostać uzupełnione w ciągu następnych 40 dni. 

Potem sprawa zajmie się Szwajcarski wymiar sprawiedliwości.

18:45 Andrzej

Bogusława nie chcieli wydać za te zarzuty, musiano je zmodyfikować. Bo to co zostało sprecyzowane w akcie oskarżenia pierwotnym, Szwajcarzy powiedzieli nie jest nielegalne w Szwajcarii. 

18:58 Marek Łopuszański 

W każdym kraju, również i w Szwajcarii, pod każdą szerokością geograficzna oszustwo jest przestępstwem, więc nie można twierdzić ze oscylator to jest coś co jest legalne. Nigdy nie było legalne i nigdy nie będzie legalne. 

19:15 Prezenterka

Nawet jeśli uda się sprowadzić Bagsika proces właścicieli Art B nie rozpocznie się szybko. Tu sytuacja może się skomplikować, gdyż Bagsik od sierpnia 91 roku jest również obywatelem Izraela i Niemiec. I być może te państwa upomną się o niego. 

19:30 Bagsik

Półtora roku później byłem w areszcie na Rakowieckiej. Zgodnie z prawem polskim nie można przebywać w areszcie dłużej było wtedy niż 3 lata. 

Mnie udało się 4,5 roku. 

19:41 Marek Łopuszański

Pamiętam ze jak odbywał kare, a może nawet jeszcze wcześniej jeszcze w śledztwie, wystąpił z prośba, żeby mu dać organy elektroniczne, czy syntezator. I siedząc na Rakowieckiej komponował, nawet chyba płytę wydal. 

20:00 Bagsik

Gdy opuściłem ten areszt to ukazała się płyta pod tytułem „To be in Art.”

20:09 Marek Łopuszański

Nie wykluczam ze nawet ja słuchałem. Ale nie znam się na muzyce tak dobrze jak na prawie. 

20:16 Bagsik

W celi, słuchawki syntezator to był już mój świat. Od tego dnia ci którzy myśleli, ze znęcanie się takie fizyczne nad osoba i w związku z tym wymuszenie na nich zeznań obciążających różnych polityków – bo o to chodziło, nie o prawdę w sprawie Art-B – przestało mieć sens. Ja już miałem swój świat. 

20:48 Marek Łopuszański 

Ostatecznie piec przestępstw zostało zarzucanych panu Bogusławowi Bagsikowi i taki jak akt oskarżenia poszedł do sądu. Wszystkich pięciu nie wymienię, natomiast podstawowy zarzut to tak zwany Oscylator. Drugi zarzut to kradzież na szkodę spółki Art-B. Był też zarzut działania na szkodę jako prezesa. I jeszcze coś było, chyba korumpowanie pracowników banków. Naprawdę dokładnie już w tej chwili nie pamiętam. Na pewno było pięć.Po procesie sad wydal wyrok, uznając ze piec tych czynów popełnił pan Bogusław Bagsik. 

21:26 Bagsik

Spędziłem 4,5 roku w areszcie bez trzech tygodni. W związku z tym, gdy sad ogłosił wyrok dziewięcioletni, to matematyka mówiła o tym, że nie przysługuje mi prawo – w związku z odbyciem już jakby w areszcie polowy kary – do przedterminowego zwolnienia, które natychmiast powinno być ogłoszone w sadzie. Tylko będę musiał teoretycznie iść na trzy tygodnie do więzienia, a potem będę mógł się po raz pierwszy starać o zwolnienie. Po trzech tygodniach zgłosiłem się do oficera penitencjarnego, że chce złożyć prośbę o przedterminowe zwolnienie.W następstwie 27 razy byłem w transporcie, zwiedzając wszystkie możliwe jednostki penitencjarnej. Tylko w tym celu mi to zafundowano, żebym nigdzie nie mógł, nie zdążył złożyć wniosku o przedterminowe zwolnienie.

22:26 TV panel Katarzyna Nazarewicz

Który z panów ma odwagę, żeby powiedzieć gdzie jest tych 4 biliony? Gdzie one są? Gdzie są te pieniądze? 

22:34 TV panel Andrzej Topinski

Ja mogę powiedzieć, jak przypuszczam, nie potrafię tego udowodnić  

22:36 TV panel Katarzyna Nazarewicz

Bardzo proszę

22:37 TV panel Andrzej Topinski

Mniej więcej polowe z tych pieniędzy Bagsik zainwestował w kraj. Inwestował dyletancko, Ursus prawda, przepłacał obrazy. Także prawdopodobnie z tych pieniędzy, samoloty prawda. I sadze ze z tych pieniędzy z tej polowy z tej pozostałości, no jest coś do odzyskania, ale z cala pewnością nie tak wiele.

22:59 Andrzej Topinski dzisiaj

Bo myśmy trochę wierzyli wówczas, że gdzieś te pieniądze są w obrocie. A do tego żeby rozpocząć poszukiwania.No to trzeba było stworzyć nadzór nad obiema instytucjami. 

To znaczy nad Bankiem Handlowo Kredytowym i spółką ArtB. Kiedy byśmy się zastanawiali przez następne 10 lat, kto jest tutaj dłużnikiem a kto wierzycielem, to żadnych z tych działań nie moglibyśmy podjąć. 

23:26 Andrzej

Likwidacja ArtB zaczęła się w 1993 roku oficjalnie, no bo technicznie od 91 roku i trwa do dzisiaj, czyli już 26 lat. To aż szokuje co się działo wtedy jak się przechodzi do detali. Na samym początku jak już zawłaszczono majątek firmy stwierdzając, ze jest nie ma tam nic. Ze jest tylko biurko i zero aktywów i zaczęto naliczać karne odsetki w skali 140 % na rok. To ja przepraszam nawet mafia tyle nie nalicza za zadłużenie swoim wierzycielom.

23:59 Bagsik

Ja jestem ciekaw, dlaczego nie trwa, wobec tego upadłość? Bo skoro aktywa nie wystarczają na pokrycie pasywów, no to kodeks handlowy jednoznacznie się wypowiada, natychmiast i to jest pod groźba penalizacji karnej trzeba postawić firmę w stan upadłości

24:20 Andrzej

Bilans rozpoczęcia likwidacji sporządzono półtora roku po rozpoczęciu likwidacji ArtB, co jest kuriozum, bo normalnie to jest nie legalne. Za to się idzie siedzieć dzisiaj. Gdybym dzisiaj był likwidatorem, wziął majątek do likwidacji, nie zrobił bilansu, inwentaryzacji zatwierdzonej i zaczął bym sprzedawać sobie na lewo na prawo, jest to sprzeczne z prawem. Wtedy to nie było traktowane jako przestępstwo. 

24:44 Likwidator Jerzy Cyran odmówił udziału w filmie 

24:50 Andrzej

Wchłonięto cały majątek poprzez niby odsetki, które się należały. Te dwa podmioty – Art-B i BHK który miał sumę bilansową ponad jeden miliard dolarów w tym czasie. Nie przewidziano, ze to jest to aż tak mocna struktura, i że Art-B spłaciło swoje zobowiązania nawet te zawyżone

25:08 Marek Łopuszański

Ale chyba nie ma sensu komentować rewelacji ze majątek wystarczał. Ponieważ z akt sprawy sadowej, z opinii biegłych wynika ze zdecydowanie nie wystarcza. Ten dług przecież ciągle jest.    

25:26 Bilans likwidacji ArtB 1992-2014

Total: 622,4 mln PLN

257,5mln USD

25:47 Wojciech Koncewicz

Najbardziej mnie bulwersuje w tym przypadku Art-B to ze ich majątek zupełnie uległ roztrwonieniu. 

25:58 Andrzej 

I tak to trwało 23 lata do momentu, kiedy nie wróciłem do Polski i nie poprosiłem polski wymiar sprawiedliwości o interwencje w tej sprawie. Zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez zorganizowana grupę działająca na rzecz właśnie na rzecz zawłaszczenia majątku Art-B. Została przekazana bardzo duża ilość materiału dowodowego. W tym momencie mamy obydwoje z Bogusławem status osób 

26:28 Bagsik 

Poszkodowanych 

26:31 Wojciech Koncewicz 

Zarówno Bagsik jak i Gasiorowski maja taki status. Nad legalnością i potrzeba likwidacji majątku Art-B i całej spółki nie pochylił się żaden sad do dzisiaj. Tak między Bogiem a prawda to nie są znane do dzisiaj losy tej wielkiej kolekcji dziel sztuki. 

26:49 Marek Łopuszański

Ten likwidator przez 3 czy 4 lata bal się w ogóle sprzedać te obrazy, bo po wybuchu afery ceny dziel sztuki spadły, ponieważ nie było kupca, który by kupował za każdą cenę kolejne oferowane do sprzedaży w domach aukcyjnych dzieła sztuki. W końcu została w 2004 bądź 2005 roku ogłoszona aukcja dziel sztuki i obrazów z kolekcji Art-B. Z tego co wiem, ale może to także legenda miejska kupił ja Narodowy Bank Polski. Także najpierw udzielił tego kredytu technicznego BHK. BHK przejęło spółkę Art-B. Spółka Art-B spłacała co mogła w wyniku działań likwidatora do BHK, a BHK spłacał swój debet NBP. Kiedy została przeprowadzona aukcja dziel sztuki należących do spółki Art-B, NBP zapłacił spółce Art-B w likwidacji, spółka ArtB w likwidacji zapłaciła te pieniądze z uzyskane z aukcji obrazów BHK w likwidacji, BHK w likwidacji spłacił te same pieniądze do NBP. Także NBP stal się właścicielem kolekcji obrazów, tylko przeszedł taki rozrachunek między podmiotami no i troszkę ten dług został zmniejszony. Ale naprawdę nie udało się go do tej pory spłacić. Gdyby tak było to likwidacja byłaby zakończona. 

28:23 Bagsik

Ja pamiętam, kiedy w trakcie postepowania przed sadem zadeklarowałem, ze z chęcią natychmiast spłacę jakakolwiek kwotę wskazana i wymagalna wobec polskiego systemu bankowego, tylko proszę mi podać numer konta, kto jest prezesem tej instytucji, gdzie ma swój adres, i deklaruje ze w 3 dni wszystko nawet bez weryfikowania czy zasadne czy nie. Za to oświadczenie ja otrzymałem grzywnę. Ale odpowiedzi nie. System sprawiedliwości nie zadbał, żebym wam Polacy oddal wszystkim, co rzekomo według tegoż systemu sprawiedliwości wam wszystkim ukradłem 

29:20 Wojciech Koncewicz 

Zrozumienie organów ścigania dla czegoś co się nazywało Oscylatorem nastąpiło dopiero w 2012 czy 13, 14 roku. 

29:35 Bagsik

Prokuratura wycofała się z całej tej formuły opartej o tak zwany Oscylator. Długo im to zajęło czasu. Ale w końcu po dwudziestu paru latach doszli do wniosku, ze to ta działalność mowie o Oscylatorze niema przestępstwa. I dlatego umorzyła w tym zakresie postepowanie przeciwko Andrzejowi. Nie było to przedawnienie. Oczywiście ze w tym kontekście rodzi się bardzo proste pytanie: Jeżeli jego nie, to dlaczego wiele lat wcześniej mnie tak? 

30:19 Wojciech Koncewicz  

Prokuratura okręgowa w Warszawie zmieniła ten zarzut z tego mitycznego zagarnięcia mienia społecznego na szkodę równie mitycznego polskiego systemu bankowego – na zwykle oszustwo, z czym my już nie dyskutowaliśmy. I postępowanie zostało umorzone z powodu braku czynu zabronionego, jeżeli chodzi o oscylator i to zagarniecie, a o oszustwo z powodu przedawnienia. No i Gasiorowski jest dzisiaj człowiekiem wolnym

30:50 Narrator

Mając na uwadze powyżej przedstawiony stan faktyczny oraz prawny za zasadny należy uznać pogląd przyjęty zresztą w wyroku Sadu Okręgowego w Warszawie VIII Wydział Karny z dnia 20 października 2000 roku w sprawie sygnatura VIII K 45/97 prowadzonej przeciwko Bogusławowi Bagsik i innym osobom, zgodnie z którym zakwalifikowane początkowo zachowanie Andrzeja Gąsiorowskiego jako czyn z artykułu 201 Kodeksu Karnego z 1969 r, wyczerpuje znamiona przestępstwa z artykułu 205 Kodeksu Karnego z 1969 roku. 

31:25 Pastor Roman Borkiewicz

Zapraszamy naszego gościa kaznodzieje, brata Andrzeja Gąsiorowskiego bardzo proszę. 

31:37 Andrzej 

Chwała Panu! Jak to dobrze znowuż by w domu. Po pierwsze chciałem wam podziękować za to ze jesteście. Za to ze jesteśmy rodzina. Za te 82 róże na urodziny mojego taty. Dziękuje wam za każdą chwile która spędziliście wspierając nas w modlitwach tam gdzieś daleko, nawet nas nie znając. Nawet czytając, wiedząca to co wiedzieliście, ale będąc z nami. Bo to nas uratowało.

32:10 Bozena 

Pierwsze zmiany zaczęłam zauważać wtedy, kiedy założyliśmy Helping Help Coalition – 

fundację, która działa na rzecz ocalałych z Holokaustu. Wtedy zaczęliśmy mieć, obcować z tymi ludźmi i słuchać ich historii. I po raz pierwszy zauważyłam we wzroku i wyrazie twarzy Andrzeja ze coś się u niego zmienia. Kiedyś mu tez mówiłam o tym, ze słuchaj są ludzie którzy przeżyli straszne historie, 

straszne tragedie w życiu i fizycznie i psychicznie, ale on zawsze uważał ze ta jego to jest jedna jedyna i najgorsza jaka się mogła przydarzyć człowiekowi. Natomiast jak zaczął słuchać historii tych ludzi zaczęłam zauważać ze one przemawiają do jego wnętrza.  

37:08 Andrzej

Jesteśmy teraz w Cezarei i tutaj mamy zaraz po lewej stronie dom dla gości naszych. Do 25 – 30 osób spokojnie może sobie pomieszkać. Tam tez robimy przyjęcia dla ofiar Holokaustu. 

33:28 Andrzej: po rosyjsku  

Jestem szczęśliwy ze Don i Marta was tutaj podejmują. Oni są ludzmi z ogromnym sercem. 

33:40 Bozena w ogrodzie po Hebrajsku:

Czy mógłbyś zadzwonić do Yaniva. Będę wdzięczna, dziękuje. 

34:04 Bozena w biurze po Hebrajsku: 

Halo? Witaj! Czy wszystko przygotowane na Czwartek? 

34:12 Andrzej w rozmowie telefonicznej:

Tak, tak, tak,  

34:24 Bozena 

Andrzej, 

34:27 Andrzej 

Tak 

34:30 Bozena

Te nasze osobowości bardzo się przeplatają. Także przez tyle lat nauczyliśmy się ich. Nauczyliśmy się na przykład, ja widzę twarz i ze ona już się zmienia w kierunku, który za bardzo mi nie odpowiada – schodzę z tematu. Ja może tez cos robię takiego ze jemu nie odpowiada, zmieniamy temat.Tak ze po prostu nauczyliśmy się siebie nawzajem przez tyle lat. 

34:52 Andrzej 

Skutkiem ubocznym tak zwanej afery Art-B to było to ze my cale życie jesteśmy razem. My i dzieci. Jak taka cygańska rodzina. W zasadzie taki jeden wóz, tabor. I tak się przenosimy razem z miejsca na miejsce.

35:05 Bozena

Jest bardzo ciepły, bardzo romantyczny. Bardzo romantyczny. Bardzo pracowity. No dużo mozna na ten temat opowiadać. Dużo. 

35:21 Andrzej

Po prostu my się wzajemnie uzupełniamy jako partnerzy i to jest jakieś spełnienie.  A wszystkie inne rzeczy są rozpuszczone w tym wszystkim. 

35:29 Bozena

Kochanie 

35:21 Andrzej 

A, to jest fax

35:32 Bozena

To jest nieważne, 

35:34 Andrzej

Tylko przycisnę guzik, bo ktoś dzwoni

35:40 Bozena 

To jest nieważne 

35:41 Andrzej 

Ludzie patrzą 

35:43 Bozena  

Zadzwoni jeszcze raz.

Zadzwoni jeszcze raz.

35:58 Rodzina razem: luźne rozmowy

36:10 Andrzej;

Zaczynamy z prologu.Czyli informacja, leci screen. Słuchawki – żeby sobie ludzie wzięli i wyłączyli telefony. Potem count down i rowna 14:00 odpalamy “The best of HHC”. Możemy zrobić tak, ze wyjdziecie wy na początku na rozgrzewkę. Ja wezmę operacje most, aliya, eksodus. Mama chce wziąć, Bozena chce wziąć March of the Nations, bo się czuje w tym dobrze.  

37:53 Bagsik: 

To jak żyje dzisiaj i gdzie ustawiam sobie cele to nie jest wiedza dla publiczności. Bez względu na to kto się tym interesuje, jak się interesuje. 25 lat obnażania mnie zdzierania ze mnie reszty godności wystarczy. Staram się żyć tak żeby to życie było godne i nie mowie o wymiarze finansowym. Mowie o zachowaniu godności, o takim patrzeniu w lustro z szacunkiem. Są takie chwile, kiedy jestem bardzo szczęśliwy. Zazwyczaj one są poza zagranicami Polski. Nie dlatego że ja nie kocham tego kraju. To jest wciąż i tak dalej będzie moja ojczyzna. To jest też ta moja mała ojczyzna, myślę o Śląsku Cieszyńskim. Ale wyzwolenie od obciążenia następuje za granica.  Po Art-B nigdy już nie będzie dobrze.

39:22 Maciej Domański:  

Postać stworzona przez nieodżałowanego Stefana Stawińskiego i równie nieodżałowanego Maka czyli postać Piszczyka zawsze mi się nakładała na postać Bagsika. Ja się może wytłumaczę, dlaczego. Mianowicie, Piszczyk był wytworem i emanacja systemu, w którym zyl. Okrutnego systemu Stalinowskiego później Gomułkowskiego. I tak samo Bogusław Bagsik był emanacja systemu rodzącego się kapitalizmu w Polsce. Tylko różnica polegała na tym, że Piszczyk dostrajał się do tej rzeczywistości i grał według warunków tej rzeczywistości. A Bogusław Bagsik dostrajając się do tej rzeczywistości grał według własnych warunków. To znaczy on stawiał warunki temu nowemu kapitalizmowi. 

40:25 Andrzej: 

Staram się być kapitalista i żyć uczciwie, skromnie, zgodnie z zasadami przyjętymi przez społeczeństwo.Nie rzucać się w oczy lataniem helikopterami. I po prostu zachowywać się w sposób godny. Jeżeli nawet mam jakieś pieniądze, to porostu wydawać je w sposób odpowiedni, 

nie narażając społeczeństwa z tego powodu na stres i niepotrzebne frustracje. 

Odnoszenie sukcesu daje mi szczęście. Spełnianie się w czymś daje mi poczucie satysfakcji. Zasypiam bez żadnych problemów. Spie, ile mam ochotę. Wstaje, kiedy mam ochotę. Mam kontakt tylko z ludźmi, z którymi chce. Wiec żyje w swoim świecie człowieka, który robi to co chce, jak chce. I to jest dla mnie przyczyna szczęścia. 

Każdy z nas potem przez 30 lat musiał sprostać rzeczywistości w swój sposób. Bogusław miał sytuacje, gdzie Szwajcaria, Polska, polski wymiar sprawiedliwości. Ja miałem Alcatraz. Wprawdzie z dobrym widokiem na morze, ale po prostu specjalnie mnie to nie cieszyło. Przez 23 lata nie mogłem się ruszyć z jednego miejsca. Żeby uzmysłowić przeciętnemu widzowi, cały kraj jest wielkości starego województwa Szczecińskiego, albo trochę mniej od dolnośląskiego. 

Jak obetniemy te wszystkie pustynie, to wychodzi polowa opolskiego. A jak człowiek ma depresje i ma dosyć całego świata, to się zaszywa w jednym miejscu w którym mieszka, i w zasadzie nie ma potrzeby poruszania się wokół.

23 lata spędziłem w domu. W związku z tym każdy z nas miał swój kosmos, swoja przestrzeń przebywania tego czasu. I później po tym ze tak powiem okresie znowuż się połączyliśmy w bardzo konkretnym celu: żeby zakończyć te sprawę ArtB w sposób który my mamy ochotę zakończyć, Żeby czuć satysfakcje z tego ze nie zaniedbaliśmy z żadnej szans, żeby się na ten temat wypowiedzieć prawnie i żeby udowodnić ze to nie my tylko nam. Jeżeli się nam to uda, to nas nie interesują ludzie co o tym sadza. Bo to już jest nie do odkręcenia co oni będą sadzic. Ale to jest nasze zycie wspólne. I w tym momencie nasza relacja polega na tym, ze od tego jaki będzie nasz stosunek do siebie zależy końcowy rezultat tego, co razem osiągniemy. A jeżeli razem osiągniemy sukces, to każdy indywidualnie będzie mógł odczuwać z tego satysfakcje, po tym wszystkim coś my przeszli.    

43:28 Andrzej 

Ok, A teraz? 

43:33 Bagsik 

Ciąg dalszy 

43:34 Andrzej 

Nastąpi? 

43:35 Bagsik:

Następuje.

 


Kategorie: TV

Tagi:

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s