Fakty

Art-B: 1989-1991

l1

działalność firmy Art-B: 1989 (sierpień) – 1991 (sierpień)

 • okres działania: 24 miesiące
 • stworzenie holdingu Art-B ponad 600 firm w 50 krajach świata 
 • kontrakty ze 130 zagranicznymi kontrahentami  
 • obrót holdingu Art-B za rok 1990-1991: 22,5 miliarda USD 
 • zatrudnionych w holdingu Art-B ponad 100,000 osób 
 • zatrudnienie w biurach Art-B 500 osób 

likwidacja firmy Art-B: 1991 – 2022

 • okres likwidacji: 32 lata
 • zatrudnionych przy likwidacji: 1 likwidator 
 • kapitał uzyskany w wyniku likwidacji Art-B: 1.0 miliard PLN
 • aktywa Art-B przekazane innym podmiotom podczas likwidacji: ponad 4.0 miliardy PLN

Działalność:

Departamenty: Administracji, Bankowości, Budownictwa, Elektroniki, Gospodarki Żywnościowej, Holdingu, Lotnictwa, Motoryzacji, Promocji, Tekstylny

Biura: Biuro d.s. Kontaktów z MSW i MON, Biuro Dalekiego Wschodu, Biuro Współpracy z Japonią, Biuro Współpracy z Izraelem, Biuro Współpracy z USA, Biuro Współpracy z Ameryką Południową

Sektory działania: budownictwo, elektronika, motoryzacja, lotnictwo, łączność, obronność, promocjia i wydawnictwa, przemysł paliwowo – energetyczny, przemysł rolno – spożywczy, przemysł tekstylny, przemysł chemiczny, show business, turystyka, ubezpieczenia

Główne obszary zaangażowania spółki: Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Daleki Wchód, Izrael, Ameryka Środkowa.


Holding Art-B:

holding1

holding 0 holding 1 holding 2


Najbardziej prestiżowe przedsięwzięcia:

Łączność

 • Umowa z AT&T umowy o sprzedaży 38% udziałów w licencji i usługach telokomunikacyjnych (łącza T-1) świadczonych przez Mariner Systems Incorporation
 • 24% udziałów w spółce Tel-Pol (włączanie danych o polskich przedsiębiorstwach do światowej bazy danych)

Motoryzacja

 • Wykupienie produkcji ZM Ursus (za kwotę  34 mill USD) w ilości ponad 6 tys. sztuk. Zorganizowana została ponadto ratalna sprzedaż w sieci przejętej przez Art B. Zorganizowanie sieci sprzedaży ciągników za granicę (Argentyna, Meksyk, Afryka i Azja).
 • Eksport autobusów Autosan do Ameryki Łacińskiej.
 • Umowy z firmą Hundai dotyczącej sprzedaży tych samochodów przez Polmozbyt Łódź.
 • Umowy z firmą Chrystler dotyczącej sprzedaży tych samochodów, uruchomienia montowni samochodów dostawczych w Polsce oraz utworzenia montowni ciągników Ursus w Meksyku.
 • Umowa z koncernem Foremosa Inc Co. (Taiwan) oraz FSM w Bielsku w sprawie zorganizowania montowni samochodów Fiat126 P w Chinach. Projekt umowy przewiduje również inwestycje w kraju w przemyśle szklarskim i chemicznym oraz eksport rolno – spożywczy.
 • Zaawansowane rozmowy z firmą Peugeot w sprawie kontraktu na import samochodów

Gospodarka żywnościowa

 • Budowa olejarni w Kisielinie Starym k/Zielonej Góry. (23 mill USD)
 • Budowa mleczarni w Sępólnie Krajeńskim. (10 mill USD)
 • Uruchomienie wytwórni serów dojrzewających i mleka w kartonach w Wysokiej k/Wrocławia. (1 mill USD)
 • Import środków ochrony roślin (2 mill USD)
 • Import soków cytrusowych (1.7 mill USD)
 • Reeksport mięsa do ZSRR (10 tys. ton)
 • Eksport koncentratu jabłkowego (6 mill USD)
 • Eksport ziemniaków i zboża do ZSRR oraz rzepaku do Meksyku (116 mill USD)
 • Negocjacje dla uzyskania licencji w Polsce od firmy Kentucky Fried Chicken.
 • Negocjacje z American Exstraction INT. dotyczące utworzenia spółki join venture produkującej urządzenia i maszyny dla przetwórstwa żywności

Gospodarka paliwowo – energetyczna

 • Powołania spółek MZPiR w Płocku w celu budowy terminalu nalewniczego i dystrybucji wyrobów finalnych (3 mill USD)
 • Budowa i eksploatacja wytwórni paliwa dla samolotów odrzutowych (220 mill USD)

Obronność

 • Podpisanie umowy z  MON i MSW w sprawie re-eksportu przez Art B wycofywanego sprzętu wojskowego.
 • Podpisanie kontraktów w Izraelu na dostawy dla polskiej armii:
  • sprzętu elektronicznego
  • noktowizorów dla potrzeb wojska.

Elektronika

 • Podpisanie kontraktów z firmą Goldstar (LG) na zasadzie wyłączności, w tym montaż telewizorów, VCR oraz innego sprzętu elektronicznego – 1 mil sztuk rocznie (150 mill USD)
 • Podpisanie kontraktów z firmami japońskimi Casio, Konica, Yamaha.
 • Podpisanie kontraktów z firmą RZG z Izraela w zakładach Stilon w Gorzowie dotyczące produkcji dyskietek komputerowych

Medycyna

 • Powołanie spółki J.V. z Bio Lead LokB dla produkcji elektrod do monitorowania pracy serca.
 • Powołanie spółki J.V. z Breakthrough Medical Co. (USA) w celu produkcji aparatury do kruszenia kamieni nerkowych.
 • Powołanie spółki z Pofam z Poznania dla produkcji, importu i dystrybucji artykułów i urządzeń medycznych.

Show – Business

 • Organizacja festiwali „Good News” w Częstochowie podczas wizyty Papieża (1.5 mil publiczność)
 • Współudział w organizacji koncertu „Legendy Gitary” w Sewilli – transmisja do 500 milionowej widowni w 120 krajach świata. Dotychczasowe zaangażowanie finansowe (4,7 mill USD)
 • Kontrakty zawarte z UNESCO na współorganizację koncertów Plac Czerwony Moskwa w 1992 r., w Meksyku w 1992 r., na dworze cesarskim w Japonii w 1992 r. oraz w Hong – Kongu w 1997 r. (z okazji zmiany statusu miasta).

przedsięwzięcia w ZSRR:

 • posiadanie stałego przedstawicielstwa w Moskwie (powołanego z inicjatywy radzieckiej) dla celów wzajemnych kontaktów handlowych, produkcyjnych i finansowych.
 • powołanie spółki Tel-Art z telewizją łotewską
 • powołanie spółki Polra ze zjednoczeniem Radiotechnika na Łotwie
 • eksport i reeksport artykułów rolno – spożywczych do ZSRR (126 mill USD)
 • finalizowanie rozmów w sprawie powołania wspólnego banku w ZSRR.
 • negocjacje dotyczące barterowego eksportu polskiej żywności za ropę pozyskiwaną z pól naftowych oddanych w użytkowanie Art B
 • przygotowanie kontraktu na eksport polskich leków (360 mill USD)
 • zorganizowanie pobytu 1000 dzieci z Czarnobyla w Polsce.

przedsięwzięcia w Egipcie:

 • memorandum porozumienia z egipskim Ministerstwem Przemysłu na temat barterowych transakcji (250 mill USD). Dotyczą one ze strony polskiej: wyrobów przemysłu drzewnego, chemicznego, motoryzacyjnego, węglowego, szklarskiego i metalurgicznego, a ze strony egipskiej artykułów bawełnianych, tytoniowych, rolno – spożywczych, metalowych i urządzeń elektrotechnicznych.

Likwidacja firmy Art-B: 1991 – 2019

 • okres likwidacji: 28 lat
 • kapitał uzyskany w wyniku likwidacji Art-B: 757 milionów PLN
 • zatrudnionych przy likwidacji: 1 likwidator 

Bilans likwidacji firmy Art-B na dzień 31.12.2016