Sylwetki

WSI: Zadania

Zadania Wojskowych Służb Informacyjnychimgres

  • rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w obronność, niepodległość, niepodzielność terytorium i nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwo Sił Zbrojnych RP;
  • dostarczanie Siłom Zbrojnym RP informacji niezbędnych do planowania obronnego, rozpoznania wojskowego i ochrony ich bezpieczeństwa;
  • zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, przestępstw przeciwko RP (szpiegostwo) oraz obronności;
  • przygotowywanie ocen dla najwyższych władz państwowych;
  • ochrona informacji niejawnych dotyczących obronności i wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony tych informacji, Służby Ochrony Państwa.
  • WSI zabezpieczały w latach swego istnienia misje wojenne i pokojowe polskich żołnierzy (Polskie Kontyngenty Wojskowe).

Kategorie: Sylwetki

Tagi: